Na Brzeskiej.

Postęująca gentryfikacja pozostawia po sobie dziedzictwo, którego wolelibyśmy nie oglądać :-/