Dynasy…..


….fragment warszawskiego śródmieścia na pograniczu Powiśla, przy Skarpie Wiślanej. Nazwa pochodzi od nazwiska księcia Karla Otto von Nassau-Siegena, znanego z Pana Tadeusza jako książę Denassów awanturnika, podróżnika i myśliwego. W 1892 wzniesiono tu w ogrodach popałacowych siedzibę Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów a obok tor kolarski.