Ave Satan!

Wbrew wrażeniu, które można odnieść to jest adoracja budowy katedry Sagrada Familia w Barcelonie

Zdjęcie zrobione kiedyś…..