Maria Skłodowska – Curie…


…była bardzo skromną, pracowitą i porządną kobietą. Podczas spotkania z prezydentem Polski, Stanisławem Wojciechowskim, Prezydent spytał:
– Czy pamięta Pani jasiek, który mi pożyczyła na drogę, gdy jechałem z Paryża do Warszawy?
– Pamiętam nawet, że pan mi go zapomniał zwrócić – odpowiedziała nasza uczona.